Bestuursadvies

Zoekt u advies, ondersteuning of een sparring partner bij bestuurlijke vraagstukken?
U vindt in mij een ervaren bestuursadviseur.

1. Begeleiding bij strategische heroriëntatie
2. Haalbaarheidsstudie voor samenwerking of     fusie
3. Advies over organisatiestructuur
4. Ondersteuning van het directieteam
organisatieadviseur Mat Botman

1. Begeleiding bij strategische heroriëntatie

Organisaties met een duidelijke strategie zijn succesvoller. Een andere sleutelfactor voor succes is een helder besluitvormingsproces.

Wilt u strategische heroriëntatie, dan is dus een transparant strategisch besluitvormingsproces wenselijk. Hierbij wordt de creativiteit gestimuleerd, zonder de feiten en randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Gevolg: analyses en inspiratie zijn in evenwicht en de kans op succes groter.

Verder heeft u de laatste kennis van marktontwikkelingen en concurrenten nodig, evenals de interne (financiële) analyses.
Onmisbaar is draagvlak binnen de organisatie, door management en medewerkers nauw bij het besluitvormingsproces te betrekken. Bij grotere organisaties zal dit een tiktakproces zijn tussen de business units en het hoofdkantoor.

Ik begeleid u graag bij het proces van strategische besluitvorming.

2. Haalbaarheidsstudie voor samenwerking of fusie

Veel organisaties, o.a. in de zorg, welzijn en woningsector, staan voor de vraag of de huidige schaal optimaal is of dat samenwerking of fusie zal leiden tot verbetering: een betere positie, kwalitatief betere dienstverlening en financiële toekomstvastheid.

Botman Advies heeft de afgelopen jaren meerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Soms leiden die tot een andere samenwerkingsstrategie of samenwerkingsmodel dan de bestuurders en toezichthouders zelf bedacht hadden.

Deze opdrachten vereisen een planmatige en rationele aanpak (de blauwe kant) in combinatie met voldoende aandacht voor emoties en draagvlak (de rode kant). Mijn ervaring is dat alleen met deze combinatie een samenwerking of fusie kans van slagen heeft.

Voor een toelichting op mijn bijdrage bij het begeleiden van de volgende stap, de integratie, lees verder bij begeleiding integratieproces

3. Advies over organisatiestructuur

Bij ingrijpende externe of interne ontwikkelingen is het noodzakelijk de organisatiestructuur of het organisatiemodel tegen het licht te houden.

Het ontwerpen of verder ontwikkelen van een samenhangend geheel van besturingsmodel en organisatiestructuur is mijn specialisme.

De missie , de strategische agenda, het type dienstverlening, de bouwstenen van de organisatie en de wensen en randvoorwaarden van de topteams zijn belangrijke bepalende factoren.

Op basis van interviews en groepsgesprekken komt Botman Advies met opties en een advies.

Botman Bestuursadvies

4. Ondersteuning van het directieteam

Na de richting en inrichting komt de belangrijkste stap: de medewerkers boeien en binden. Steeds vaker begeleid ik teams om met elkaar knopen door te hakken en de samenwerking te verbeteren. Ik gebruik hierbij mijn teamcoach vaardigheden en mijn ervaring als adviseur.
Ik wil graag contact