Opdrachtgevers van Botman Advies

Het merendeel van de opdrachtgevers zijn commerciële, hybride en publieke dienstverlenende organisaties. Hybride organisaties (deels markt, deels overheid) staan voor de uitdaging zowel hun overheidsopdrachten zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren, als tegelijkertijd marktgedreven hun klanten waarde te bieden.
Hybride sectoren waarin Botman Advies en Management veel kennis en ervaring heeft, zijn arbodiensten, uitvoeringsorganisaties sociale verzekeringen, pensioenfondsen, zorgaanbieders en zorgverzekeringen.

Ik wil graag meer informatie

Enkele voorbeelden van opdrachtgevers, ingedeeld naar type advies of begeleiding

Publiek Hybride Markt
Bestuursadvies UWV
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Utrechts Landschap
Zorgverzekeraar
Meerdere arbodiensten (o.a. ArboNed)
Jaarbeurs Utrecht
FHG (Faber Halbertsma groep)
Laura Metaal Holding
G4S Security Services
ALcontrol Laboratories
Gouda Vuurvast (Andus Refractories)
Fusies en integraties
(begeleiding en advies)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Stichting Erfgoed Nederland
Pensioenfonds Cultuur
NCB Naturalis
Stichting Hervormde Internaten (SHIS)
Vier stichtingen welzijn en zorg (Noord oost Brabant)
Organisatieontwikkeling (begeleiding en advies) UWV Werkbedrijf
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
IND (Justitie)
Ministerie OCW
ArtisVitens
Eneco
Pels Rijcken & Drooglever Fortuin
Stork
Yacht
Begeleiding en coaching bestuur en/of management UWV Werkbedrijf
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
Zoölogisch Museum Amsterdam
De Waalboog
De Alliantie Gooi en Vechtstreek
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Ordina
Van der Wal Holding