Begeleiding bij organisatieontwikkeling

Zoekt u een begeleider van verandertrajecten in uw organisatie? Naast adviesvragen kunt u mij inschakelen voor het begeleiden van reorganisaties, procesverbeteringen, verandertrajecten en wijzigingen in organisatiestructuur en werkwijze. Ik ondersteun u op zowel inhoudelijk als op procesmatig gebied.

1. Begeleiding van het integratieproces
2. Begeleiding van uw reorganisatie
3. Herontwerp van bedrijfsprocessen
4. Teamcoaching van managementteams

Adviseur organisatieontwikkeling

 

1. Begeleiding van het integratieproces (post merger integration)

Ik ondersteun bij fusie- en integratietrajecten. U krijgt dan een fusiebegeleider met ervaring met fusies en integraties bij pensioenfondsen, arbodiensten, erfgoedinstellingen, sociale verzekeringen, zorgverzekeringen en zorg en welzijn organisaties.

Mijn begeleiding bestaat o.a. uit:

 • Een stappenplan bestaande uit meerdere fasen, elk met aparte mijlpalen en besluitvorming
 • Een heldere rolverdeling tussen opdrachtgever(s), stuurgroep, projectteams en de bestaande organisaties
 • Een strakke, maar realistische planning die niet uitloopt
 • Een projectorganisatie die staat als een huis
 • Intensieve begeleiding en voorbereiding van de besluitvorming
 • Een projectmatige aanpak en manier van werken
 • Aandacht voor gevoelens en angsten van betrokken medewerkers
 • Open gesprek met medezeggenschap
 • Heldere advisering aan opdrachtgevers

Bij Aanpak vindt u beschrijvingen van enkele succesvolle opdrachten van Botman Advies.

 

2. Begeleiding van uw reorganisatie

Een reorganisatie vraagt om een duidelijk doel, een transparant proces, heldere analyses & besluiten en inzet op verkrijgen draagvlak bij de stakeholders.

Botman Advies begeleidt deze trajecten.

3. Herontwerp van bedrijfsprocessen

Indien u herontwerp van klantgerichte bedrijfsprocessen nodig heeft, begeleid ik op basis van mijn jarenlange ervaring hiermee.
Herontwerpen start met een korte analyse: huidige processen in kaart brengen, knelpunten en oorzaken inventariseren, ontwerpcriteria vaststellen en met elkaar procesverbeteringen formuleren.

Tijdens het ontwerpproces dat door een werkgroep wordt uitgevoerd, zijn er sessies met de overige medewerkers om de uitkomsten te toetsen en draagvlak te creëren.

Bij grotere opdrachten werk dan samen met het adviesbureau Turner. Wij hebben ondermeer een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ondersteunende processen bij een Nederlandse universiteit.

4. Teamcoaching van managementteams

Het begeleiden van een managementteam of een groep professionals is maatwerk.

Inhoudelijke vragen en persoonlijke issues gaan hand in hand. Het doel is om tot beslissingen te komen met voldoende draagvlak.

Het kan gaan om inhoudelijke besluiten betreffende de organisatie of om meer persoonlijke onderwerpen waardoor bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking zal verbeteren.

Ik coach graag managementteams en heb daarmee veel ervaring.

Onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen:

 • Strategische agenda bepalen
 • Verbeteren van samenwerking in teams
 • Doel, wijze van voorbereiding en (vergader)procedures MT-vergaderingen met elkaar bespreken
 • Communicatiepatronen herkennen en doorbreken
 • De drijfveren van de teamleden transparant maken en benutten van elkaars sterktes
 • Advies- en verandermanagementvaardigheden versterken
 • Organisatorische issues transparant krijgen en de weg naar verbetering met elkaar verkennen
Contact

Management Drives als start bij teamcoaching

Is uw vraag ‘coaching van het team’ dan start ik – indien passend – met het in kaart brengen van de drijfveren van de deelnemers door middel van een speciale test.

Datgene wat iemand drijft, bepaalt in belangrijke mate het gedrag en de onderwerpen waarvan iemand energie krijgt of welke juist stress veroorzaken.
Deze inzichten worden ook gebruikt om met elkaar te bespreken hoe de samenwerking kan verbeteren, op welke punten men aanvullend is en wat de achtergrond van bepaalde fricties zijn.

Deze test is gebaseerd op de theorie van de humanistisch psycholoog Graves en is ontwikkeld door Management Drives en recent vernieuwd door RealDrives. RealDrives meet je voorkeur op het gebied van drijfveren en waarden, je werkomgeving en het gedrag dat je in deze werksituatie inzet.
Ik ben gecertificeerd voor deze testen en ik ben een gecertificeerd coach.

Contact